“ นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AIE ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 29-12-2558 18-04-2559 16-03-2560 11-05-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 43,144 43,144 43,144 43,144 51,772
%การถือ 0.95% 0.95% 0.95% 0.95% 0.99%
มูลค่า (พัน) 84,993 84,993 84,993 84,993 101,991

AIT ราคาล่าสุด 1.97

วันที่ 22-08-2557 10-03-2558 03-03-2559 25-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 2,150 2,279 2,000 1,800
%การถือ 1.04% 1.10% 0.97% 0.87%
มูลค่า (พัน) 47,730 50,589 44,400 39,960

AQUA ราคาล่าสุด 22.20

วันที่ 04-05-2560 27-04-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 88,800 114,380 113,800
%การถือ 1.93% 2.49% 2.48%
มูลค่า (พัน) 39,072 50,327 50,072

AYUD ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 22-08-2557 17-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 4,107 3,152
%การถือ 1.64% 1.26%
มูลค่า (พัน) 140,658 107,949

BROOK ราคาล่าสุด 34.25

วันที่ 13-03-2557 10-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 18,000 19,095
%การถือ 1.91% 1.93%
มูลค่า (พัน) 10,080 10,693

CSS ราคาล่าสุด 0.56

วันที่ 26-08-2557 31-03-2558 11-03-2559 22-04-2559 26-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 7,000 4,500 7,016 9,778 12,800
%การถือ 1.00% 0.62% 0.63% 0.83% 1.09%
มูลค่า (พัน) 15,260 9,810 15,295 21,317 27,904

CTW ราคาล่าสุด 2.18

วันที่ 03-04-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 4,045
%การถือ 1.02%
มูลค่า (พัน) 40,450

DTC ราคาล่าสุด 10.00

วันที่ 12-03-2557 12-03-2558 15-03-2559 16-03-2560 20-03-2561 29-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,154 3,159 3,159 31,588 33,144 33,240
%การถือ 3.71% 3.72% 3.72% 3.72% 3.90% 3.91%
มูลค่า (พัน) 25,706 25,744 25,744 257,442 270,125 270,906

EARTH ราคาล่าสุด 8.15

วันที่ 17-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 98,600
%การถือ 2.79%
มูลค่า (พัน) 0

GJS ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 21-10-2557 07-04-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 580,508 580,508
%การถือ 0.55% 0.55%
มูลค่า (พัน) 272,839 272,839

GRAND ราคาล่าสุด 0.47

วันที่ 21-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 22,500
%การถือ 0.82%
มูลค่า (พัน) 12,150

GSTEL ราคาล่าสุด 0.54

วันที่ 20-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 277,832
%การถือ 0.81%
มูลค่า (พัน) 0

IEC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 10-05-2559 04-04-2560 03-04-2561 04-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,680,000 2,269,800 2,269,800 2,269,800
%การถือ 0.83% 1.12% 1.11% 0.91%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0

JAS ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 07-04-2559 07-07-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 40,000 66,000
%การถือ 0.56% 0.92%
มูลค่า (พัน) 113,600 187,440

LRH ราคาล่าสุด 2.84

วันที่ 07-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 1,165
%การถือ 0.70%
มูลค่า (พัน) 37,571

MCS ราคาล่าสุด 32.25

วันที่ 12-03-2558 27-08-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 6,520 6,520
%การถือ 1.30% 1.30%
มูลค่า (พัน) 95,844 95,844

MDX ราคาล่าสุด 14.70

วันที่ 18-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 3,500
%การถือ 0.74%
มูลค่า (พัน) 17,675

NWR ราคาล่าสุด 5.05

วันที่ 17-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 26,950
%การถือ 1.04%
มูลค่า (พัน) 24,794

OGC ราคาล่าสุด 0.92

วันที่ 12-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 383
%การถือ 1.80%
มูลค่า (พัน) 10,439

PLE ราคาล่าสุด 27.25

วันที่ 25-07-2557 24-03-2558 29-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 11,500 18,646 13,044
%การถือ 1.06% 1.72% 1.20%
มูลค่า (พัน) 10,695 17,340 12,131

PYLON ราคาล่าสุด 0.93

วันที่ 20-03-2558 18-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 5,487 4,856
%การถือ 1.52% 1.30%
มูลค่า (พัน) 24,250 21,464

RPC ราคาล่าสุด 4.42

วันที่ 27-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 47,000
%การถือ 3.60%
มูลค่า (พัน) 53,580

SIMAT ราคาล่าสุด 1.14

วันที่ 16-03-2558 13-05-2558 16-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 4,970 4,970 4,970
%การถือ 1.34% 1.31% 1.26%
มูลค่า (พัน) 25,845 25,845 25,845

SITHAI ราคาล่าสุด 5.20

วันที่ 13-05-2559 09-05-2560 08-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 16,000 23,280 22,680 27,150
%การถือ 0.59% 0.86% 0.84% 1.00%
มูลค่า (พัน) 15,840 23,047 22,453 26,878

TIP ราคาล่าสุด 0.99

วันที่ 14-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,928
%การถือ 0.98%
มูลค่า (พัน) 87,840

TRC ราคาล่าสุด 30.00

วันที่ 02-05-2557 15-05-2558 28-03-2559 11-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 13,500 67,853 50,000 50,000
%การถือ 1.65% 2.04% 1.10% 1.10%
มูลค่า (พัน) 2,025 10,178 7,500 7,500

TRT ราคาล่าสุด 0.15

วันที่ 10-03-2558 10-03-2559 04-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 4,533 4,533 4,233
%การถือ 1.47% 1.47% 1.37%
มูลค่า (พัน) 11,151 11,151 10,413

TVI ราคาล่าสุด 2.46

วันที่ 17-04-2557 20-03-2558 22-04-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 2,110 1,328 1,328
%การถือ 1.39% 0.88% 0.88%
มูลค่า (พัน) 10,508 6,612 6,612

U ราคาล่าสุด 4.98

วันที่ 22-03-2560 04-04-2561 14-09-2561 03-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,988,900 7,513,800 7,900,000 86,980
%การถือ 1.24% 1.34% 1.41% 1.55%
มูลค่า (พัน) 5,521,231 5,935,902 6,241,000 68,714

VIH ราคาล่าสุด 0.79

วันที่ 24-03-2560 16-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,560 12,245 10,631
%การถือ 0.80% 2.15% 1.86%
มูลค่า (พัน) 41,724 112,044 97,273
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3