“ นายวิทยา ตันตราภรณ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ECL ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 29-08-2557 25-03-2558 24-03-2559 22-03-2560 21-03-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 21,918 20,810 18,730 18,663 18,100 20,969
%การถือ 3.69% 3.50% 3.15% 2.34% 1.63% 1.89%
มูลค่า (พัน) 37,698 35,793 32,216 32,100 31,132 36,066
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3