“ นายวิทวัส พรกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

DCON ราคาล่าสุด 3.00

วันที่ 09-05-2557 27-03-2558 30-12-2558 29-03-2559 29-03-2560 28-03-2561 28-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 103,291 835,910 484,346 1,020,000 1,196,379 1,520,520 1,520,520
%การถือ 50.28% 40.63% 22.64% 23.84% 25.20% 29.22% 28.69%
มูลค่า (พัน) 63,007 509,905 295,451 622,200 729,791 927,517 927,517

MK ราคาล่าสุด 0.61

วันที่ 29-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 13,000
%การถือ 1.51%
มูลค่า (พัน) 40,040

PRIN ราคาล่าสุด 3.08

วันที่ 23-08-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,226 7,000
%การถือ 0.51% 0.57%
มูลค่า (พัน) 15,689 17,640

SC ราคาล่าสุด 2.52

วันที่ 08-05-2557 17-03-2558 08-05-2558 04-05-2559 04-05-2560 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 19,000 22,000 19,000 21,625 21,500 22,000
%การถือ 0.51% 0.59% 0.51% 0.52% 0.51% 0.53%
มูลค่า (พัน) 57,000 66,000 56,999 64,874 64,500 66,000

SENA ราคาล่าสุด 3.00

วันที่ 01-09-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 3,600
%การถือ 0.50%
มูลค่า (พัน) 16,344
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3