“ นายวิรัช วิทยฐานกรณ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TVO ราคาล่าสุด 33.50

วันที่ 29-08-2557 13-03-2558 27-08-2558 25-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 13,249 13,249 13,249 13,249
%การถือ 1.64% 1.64% 1.64% 1.64%
มูลค่า (พัน) 443,850 443,850 443,850 443,850
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3