“ นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

KASET ราคาล่าสุด 33.50

วันที่ 28-08-2557 17-03-2558 17-03-2559 09-03-2560 07-03-2561 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,188 6,179 6,179 6,179 6,179 6,179
%การถือ 1.86% 2.42% 2.22% 2.22% 2.22% 2.22%
มูลค่า (พัน) 7,956 11,740 11,740 11,740 11,740 11,740

TVO ราคาล่าสุด 1.90

วันที่ 29-08-2557 13-03-2558 27-08-2558 25-03-2559 26-08-2559 23-03-2560 22-03-2561 29-08-2561 14-03-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 20,026 20,026 20,026 20,026 20,026 20,026 16,803 10,085 6,685 4,253
%การถือ 2.48% 2.48% 2.48% 2.48% 2.48% 2.48% 2.08% 1.25% 0.83% 0.53%
มูลค่า (พัน) 670,861 670,861 670,861 670,861 670,861 670,861 562,887 337,834 223,934 142,462
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3