“ นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AEC ราคาล่าสุด 1.48

วันที่ 29-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 13,980
%การถือ 1.38%
มูลค่า (พัน) 11,044

KAMART ราคาล่าสุด 0.79

วันที่ 29-08-2557 17-03-2558 30-11-2558 12-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 9,973 8,613 8,613 8,613
%การถือ 1.51% 1.31% 1.31% 1.31%
มูลค่า (พัน) 41,290 35,660 35,660 35,660

MIDA ราคาล่าสุด 4.14

วันที่ 25-04-2557 23-03-2558 15-05-2558 29-03-2559 17-05-2559 27-03-2560 23-03-2561 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 39,395 46,634 46,634 51,298 51,298 51,298 43,249 43,249
%การถือ 1.90% 2.05% 2.05% 2.05% 2.05% 2.05% 1.73% 1.73%
มูลค่า (พัน) 25,213 29,846 29,846 32,831 32,831 32,831 27,680 27,680

ML ราคาล่าสุด 0.64

วันที่ 23-03-2558 17-05-2559 27-03-2560 23-03-2561 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,624 5,087 5,087 5,595 5,595
%การถือ 0.53% 0.53% 0.53% 0.53% 0.53%
มูลค่า (พัน) 6,844 7,528 7,528 8,281 8,281
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3