“ นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

2S ราคาล่าสุด 2.94

วันที่ 08-05-2557 16-03-2558 15-03-2559 29-08-2559 12-05-2560 19-04-2561 29-08-2561 09-05-2562 29-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,309 3,200 3,200 3,200 3,200 4,267 5,500 8,700 10,300
%การถือ 1.10% 1.07% 1.07% 1.07% 1.07% 1.07% 1.22% 1.93% 2.29%
มูลค่า (พัน) 21,013 20,320 20,320 20,320 20,320 27,094 34,925 55,245 65,405

AFC ราคาล่าสุด 6.35

วันที่ 15-09-2557 21-09-2558 19-09-2559 18-09-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,697 1,831 1,564 1,571
%การถือ 3.72% 4.02% 3.43% 3.45%
มูลค่า (พัน) 12,303 13,274 11,336 11,390

ASIMAR ราคาล่าสุด 7.25

วันที่ 14-03-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,000 4,608
%การถือ 1.55% 1.78%
มูลค่า (พัน) 10,000 11,520

BFIT ราคาล่าสุด 2.50

วันที่ 14-03-2557 12-03-2558 18-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 1,050 1,050 1,050
%การถือ 0.53% 0.53% 0.53%
มูลค่า (พัน) 49,350 49,350 49,350

BGT ราคาล่าสุด 47.00

วันที่ 09-05-2557 18-03-2558 14-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 5,270 5,270 5,270
%การถือ 1.47% 1.47% 1.46%
มูลค่า (พัน) 6,271 6,271 6,271

CHARAN ราคาล่าสุด 1.19

วันที่ 08-04-2557 08-04-2558 07-04-2559 07-04-2560 20-03-2561 20-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 540 539 1,078 1,078 1,078 1,078
%การถือ 9.00% 8.98% 8.98% 8.98% 8.98% 8.98%
มูลค่า (พัน) 18,630 18,596 37,191 37,191 37,191 37,191

CNS ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 03-04-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 15,000
%การถือ 0.70%
มูลค่า (พัน) 0

COLOR ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 09-05-2557 12-03-2558 14-03-2559 04-05-2560 12-03-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,660 11,620 11,620 11,620 12,864 13,320
%การถือ 1.37% 2.00% 1.99% 1.98% 2.19% 2.26%
มูลค่า (พัน) 5,293 23,124 23,124 23,124 25,599 26,507

CPH ราคาล่าสุด 1.99

วันที่ 09-04-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 330
%การถือ 0.83%
มูลค่า (พัน) 1,544

CPL ราคาล่าสุด 4.68

วันที่ 11-03-2557 10-03-2558 18-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 450 450 450
%การถือ 1.70% 1.70% 1.70%
มูลค่า (พัน) 779 779 779

CRD ราคาล่าสุด 1.73

วันที่ 04-04-2561 28-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 21,500 25,111
%การถือ 4.30% 5.02%
มูลค่า (พัน) 16,340 19,085

CSP ราคาล่าสุด 0.76

วันที่ 10-04-2557 16-03-2558 10-04-2558 15-03-2559 12-04-2560 16-03-2561 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,931 4,400 5,341 5,341 5,550 7,924 8,300
%การถือ 1.80% 0.89% 1.08% 1.08% 1.12% 1.60% 1.67%
มูลค่า (พัน) 21,970 10,824 13,139 13,139 13,653 19,494 20,418

DTCI ราคาล่าสุด 2.46

วันที่ 04-04-2557 07-04-2558 15-03-2559 17-03-2560 16-03-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 218 170 170 170 170 170
%การถือ 2.18% 1.70% 1.70% 1.70% 1.70% 1.70%
มูลค่า (พัน) 5,990 4,675 4,675 4,675 4,675 4,675

GCAP ราคาล่าสุด 27.50

วันที่ 07-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,300
%การถือ 0.65%
มูลค่า (พัน) 3,484

HTECH ราคาล่าสุด 2.68

วันที่ 29-08-2557 17-03-2558 31-08-2558 29-04-2559 27-10-2559 12-05-2560 11-05-2561 28-08-2561 08-05-2562 30-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,048 4,048 4,048 4,048 4,048 4,048 4,048 4,048 4,048 4,048
%การถือ 1.55% 1.55% 1.55% 1.55% 1.55% 1.35% 1.35% 1.35% 1.35% 1.35%
มูลค่า (พัน) 23,072 23,072 23,072 23,072 23,072 23,072 23,072 23,072 23,072 23,072

IRCP ราคาล่าสุด 5.70

วันที่ 10-04-2560 20-03-2561 20-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,665 15,960 19,020
%การถือ 0.65% 6.28% 7.48%
มูลค่า (พัน) 2,881 27,610 32,904

JUTHA ราคาล่าสุด 1.73

วันที่ 28-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 807
%การถือ 0.58%
มูลค่า (พัน) 847

LIT ราคาล่าสุด 1.05

วันที่ 23-03-2558 03-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 3,000 2,000
%การถือ 1.50% 1.00%
มูลค่า (พัน) 13,260 8,840

MCS ราคาล่าสุด 4.42

วันที่ 17-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 3,600
%การถือ 0.72%
มูลค่า (พัน) 52,920

NPK ราคาล่าสุด 14.70

วันที่ 10-05-2559 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 95 95
%การถือ 0.95% 0.95%
มูลค่า (พัน) 1,383 1,383

NPPG ราคาล่าสุด 14.60

วันที่ 14-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 3,200
%การถือ 0.87%
มูลค่า (พัน) 0

PICO ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 03-02-2558 02-02-2559 02-02-2560 09-03-2561 26-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,990 5,708 5,708 5,236 5,167
%การถือ 0.92% 2.65% 2.65% 2.43% 2.40%
มูลค่า (พัน) 6,407 18,379 18,379 16,860 16,638

PJW ราคาล่าสุด 3.22

วันที่ 22-03-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,296 8,296
%การถือ 1.45% 1.45%
มูลค่า (พัน) 40,484 40,484

PL ราคาล่าสุด 4.88

วันที่ 14-03-2559 13-05-2559 12-05-2560 08-05-2561 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,215 9,215 9,229 9,229 9,229
%การถือ 1.54% 1.54% 1.55% 1.55% 1.55%
มูลค่า (พัน) 26,171 26,171 26,209 26,209 26,209

PROUD ราคาล่าสุด 2.84

วันที่ 08-04-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 1,240
%การถือ 0.98%
มูลค่า (พัน) 0

ROCK ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 11-05-2559 11-05-2560 29-03-2561 28-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 980 993 999 999
%การถือ 4.90% 4.97% 5.00% 5.00%
มูลค่า (พัน) 8,869 8,987 9,045 9,045

SCP ราคาล่าสุด 9.05

วันที่ 28-08-2557 16-03-2558 14-03-2559 13-03-2560 09-03-2561 08-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,290 12,290 12,290 12,290 12,290 12,290
%การถือ 4.10% 4.10% 4.10% 4.10% 4.10% 4.10%
มูลค่า (พัน) 86,645 86,645 86,645 86,645 86,645 86,645

SIS ราคาล่าสุด 7.05

วันที่ 08-03-2559 10-05-2559 09-05-2560 30-04-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,522 4,522 4,522 4,522 4,522
%การถือ 1.29% 1.29% 1.29% 1.29% 1.29%
มูลค่า (พัน) 166,184 166,184 166,184 166,184 166,184

TAKUNI ราคาล่าสุด 36.75

วันที่ 04-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 4,300
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 6,536

TCJ ราคาล่าสุด 1.52

วันที่ 14-03-2557 16-03-2558 11-05-2558 16-03-2559 27-03-2560 08-05-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,120 1,290 1,290 2,200 2,200 2,200 2,530
%การถือ 1.31% 1.51% 1.51% 2.51% 2.51% 2.13% 2.40%
มูลค่า (พัน) 6,384 7,355 7,355 12,540 12,540 12,540 14,421

TNITY ราคาล่าสุด 5.70

วันที่ 25-03-2558 11-03-2559 26-08-2559 10-03-2560 19-03-2561 30-08-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,200 1,350 1,350 1,350 1,750 1,750 1,750
%การถือ 0.68% 0.68% 0.68% 0.68% 0.89% 0.88% 0.88%
มูลค่า (พัน) 9,180 10,328 10,328 10,328 13,388 13,388 13,388

TPP ราคาล่าสุด 7.65

วันที่ 14-03-2557 20-03-2558 16-03-2559 16-03-2560 15-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 303 303 303 303 303 303
%การถือ 0.81% 0.81% 0.81% 0.81% 0.81% 0.81%
มูลค่า (พัน) 9,459 9,459 9,459 9,459 9,459 9,459

VARO ราคาล่าสุด 31.25

วันที่ 11-05-2560 09-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,127 2,239 2,620
%การถือ 1.13% 2.24% 2.62%
มูลค่า (พัน) 6,877 13,658 15,984

VPO ราคาล่าสุด 6.10

วันที่ 11-03-2559 10-03-2560 09-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,951 6,951 6,951 6,951
%การถือ 0.74% 0.74% 0.74% 0.74%
มูลค่า (พัน) 9,662 9,662 9,662 9,662

WIIK ราคาล่าสุด 1.39

วันที่ 04-05-2561 02-05-2562 28-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,900 4,908 5,726
%การถือ 1.04% 1.31% 1.31%
มูลค่า (พัน) 11,466 14,430 16,834
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3