“ นายวิโรจน์ โกศลธนวงศ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AH ราคาล่าสุด 7.05

วันที่ 29-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 2,700
%การถือ 0.84%
มูลค่า (พัน) 65,340

BIG ราคาล่าสุด 24.20

วันที่ 21-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 44,624
%การถือ 1.26%
มูลค่า (พัน) 32,129

ECL ราคาล่าสุด 0.72

วันที่ 29-08-2557 25-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 10,000 17,000
%การถือ 1.68% 2.86%
มูลค่า (พัน) 17,200 29,240

HTECH ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 12-05-2560 11-05-2561 28-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 12,020 9,000 2,990
%การถือ 4.01% 3.00% 1.00%
มูลค่า (พัน) 63,706 47,700 15,847

JMART ราคาล่าสุด 5.30

วันที่ 21-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 7,038
%การถือ 1.34%
มูลค่า (พัน) 276,242

PT ราคาล่าสุด 39.25

วันที่ 20-08-2557 10-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 1,425 1,425
%การถือ 1.00% 1.00%
มูลค่า (พัน) 9,476 9,476

SIS ราคาล่าสุด 6.65

วันที่ 30-04-2557 13-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 3,971 2,540
%การถือ 1.13% 0.73%
มูลค่า (พัน) 125,080 80,010

SPVI ราคาล่าสุด 31.50

วันที่ 02-03-2561 01-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 65,250 65,600
%การถือ 16.31% 16.40%
มูลค่า (พัน) 460,013 462,480

TK ราคาล่าสุด 7.05

วันที่ 07-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 4,929
%การถือ 0.99%
มูลค่า (พัน) 51,262

TKN ราคาล่าสุด 10.40

วันที่ 10-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 11,740
%การถือ 0.85%
มูลค่า (พัน) 108,595
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3