“ นายวีรนันท์ โสภณรัตน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ECL ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 29-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 3,360
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 5,779
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3