“ นายวีระชัย สุธีรชัย ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AMC ราคาล่าสุด 4.42

วันที่ 12-05-2557 10-04-2558 16-03-2559 11-05-2560 07-05-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 46,432 46,432 46,432 46,432 46,432 46,432
%การถือ 9.67% 9.67% 9.67% 9.67% 9.67% 9.67%
มูลค่า (พัน) 205,231 205,231 205,231 205,231 205,231 205,231
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3