“ นายวีระพงษ์ เหล่าวานิช ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ECL ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 22-03-2560 21-03-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,001 22,068 27,239
%การถือ 0.63% 1.99% 2.46%
มูลค่า (พัน) 8,602 37,957 46,850
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3