“ นายวุฒิชัย จงพิพิธพร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CHARAN ราคาล่าสุด 1.27

วันที่ 07-04-2559 07-04-2560 20-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 74 75 74
%การถือ 0.62% 0.63% 0.62%
มูลค่า (พัน) 2,553 2,588 2,553

TKT ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 12-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,235 1,261
%การถือ 0.58% 0.59%
มูลค่า (พัน) 1,568 1,602
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3