“ นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CEN ราคาล่าสุด 1.80

วันที่ 06-06-2557 31-03-2558 14-05-2558 22-03-2559 17-03-2560 13-03-2561 04-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 32,336 29,000 29,000 29,000 29,000 30,956 35,912
%การถือ 5.13% 4.60% 4.60% 3.89% 3.89% 4.15% 4.82%
มูลค่า (พัน) 58,205 52,200 52,200 52,200 52,200 55,721 64,642

RWI ราคาล่าสุด 1.80

วันที่ 15-09-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 3,079
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 5,266
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3