“ นายวุธพันธ์ เนตรเพชราชัย ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ECL ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 21-03-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,937 10,937
%การถือ 0.99% 0.99%
มูลค่า (พัน) 18,811 18,811

PRECHA ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 07-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 3,750
%การถือ 1.12%
มูลค่า (พัน) 4,800

SUSCO ราคาล่าสุด 1.28

วันที่ 14-03-2559 24-08-2559 10-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 6,429 6,429 6,429
%การถือ 0.58% 0.58% 0.58%
มูลค่า (พัน) 20,444 20,444 20,444
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3