“ นายศิริธัช โรจนพฤกษ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

A5 ราคาล่าสุด 0.18

วันที่ 18-08-2557 30-11-2558 27-04-2559 23-06-2559 03-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
%การถือ 0.89% 0.68% 0.68% 0.68% 0.68%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0

BFIT ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 14-03-2557 12-03-2558 18-03-2559 05-05-2560 04-05-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,994 9,994 12,043 19,916 20,481 19,447
%การถือ 5.00% 5.00% 6.02% 9.96% 9.75% 8.82%
มูลค่า (พัน) 419,731 419,731 505,810 836,451 860,214 816,771

EE ราคาล่าสุด 42.00

วันที่ 14-03-2557 12-03-2558 07-03-2559 15-03-2560 13-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 619,729 598,688 428,688 418,688 418,688 418,688
%การถือ 22.29% 21.54% 15.42% 15.06% 15.06% 15.06%
มูลค่า (พัน) 464,797 449,016 321,516 314,016 314,016 314,016

NEWS ราคาล่าสุด 0.75

วันที่ 16-03-2558 09-06-2560 14-03-2561 08-10-2561 24-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 443,333 88,667 15,476,914 15,476,914 15,476,914
%การถือ 1.41% 1.41% 22.80% 22.80% 22.80%
มูลค่า (พัน) 8,867 1,773 309,538 309,538 309,538

NMG ราคาล่าสุด 0.02

วันที่ 13-05-2558 11-05-2559 27-10-2559 04-04-2560 28-05-2561 28-09-2561 01-04-2562 02-09-2562 21-10-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 117,252 117,252 117,252 117,252 117,252 117,252 117,252 117,252 117,252
%การถือ 3.54% 2.88% 2.88% 2.88% 2.88% 2.88% 2.88% 2.88% 2.88%
มูลค่า (พัน) 21,105 21,105 21,105 21,105 21,105 21,105 21,105 21,105 21,105
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3