“ นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AIT ราคาล่าสุด 21.90

วันที่ 22-08-2557 10-03-2558 03-03-2559 25-04-2559 30-08-2559 24-04-2560 23-04-2561 24-08-2561 23-04-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 18,803 10,753 10,753 10,753 10,753 10,753 10,753 10,753 10,753 10,753
%การถือ 9.11% 5.21% 5.21% 5.21% 5.21% 5.21% 5.21% 5.21% 5.21% 5.21%
มูลค่า (พัน) 411,791 235,496 235,496 235,496 235,496 235,496 235,496 235,496 235,496 235,496
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3