“ นายศุภกิจ ศฤงคารพูนเพิ่ม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ACAP ราคาล่าสุด 8.85

วันที่ 04-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 4,759
%การถือ 1.51%
มูลค่า (พัน) 4,854

DOD ราคาล่าสุด 1.02

วันที่ 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,035
%การถือ 0.74%
มูลค่า (พัน) 40,062

PM ราคาล่าสุด 13.20

วันที่ 05-03-2561 24-08-2561 04-03-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,100 5,850 5,055 5,245
%การถือ 1.02% 0.98% 0.84% 0.88%
มูลค่า (พัน) 53,985 51,773 44,737 46,418
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3