“ นายศุภชัย วิทยฐานกรณ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TVO ราคาล่าสุด 34.75

วันที่ 29-08-2557 13-03-2558 27-08-2558 25-03-2559 26-08-2559 23-03-2560 22-03-2561 29-08-2561 14-03-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,882 10,882 10,882 10,882 11,632 11,632 11,632 11,632 11,632 11,632
%การถือ 1.35% 1.35% 1.35% 1.35% 1.44% 1.44% 1.44% 1.44% 1.44% 1.44%
มูลค่า (พัน) 378,164 378,164 378,164 378,164 404,222 404,222 404,222 404,222 404,222 404,222
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3