“ นายสดาวุธ เตชะอุบล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CGD ราคาล่าสุด 0.80

วันที่ 25-08-2557 03-08-2558 18-03-2559 17-03-2560 15-06-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,275,000 1,275,000 1,275,000 1,275,000 1,346,933 1,373,180
%การถือ 17.38% 17.38% 17.38% 17.38% 16.29% 16.61%
มูลค่า (พัน) 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,077,546 1,098,544

CGH ราคาล่าสุด 0.80

วันที่ 09-05-2557 29-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 286,045 604,490
%การถือ 11.05% 13.94%
มูลค่า (พัน) 328,952 695,164

TRITN ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 16-05-2561 28-09-2561 13-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 205,000 205,000 205,000
%การถือ 2.55% 2.55% 2.55%
มูลค่า (พัน) 71,750 71,750 71,750
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3