“ นายสมชาย คุลีเมฆิน ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

GC ราคาล่าสุด 11.10

วันที่ 21-08-2557 05-03-2558 03-03-2559 21-04-2559 29-08-2559 03-05-2560 17-04-2561 21-08-2561 18-04-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 44,500 44,500 44,500 44,500 44,500 44,500 44,500 44,500 44,500 44,500
%การถือ 22.25% 22.25% 22.25% 22.25% 22.25% 22.25% 22.25% 22.25% 22.25% 22.25%
มูลค่า (พัน) 493,948 493,948 493,948 493,948 493,948 493,948 493,948 493,948 493,948 493,948
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3