“ นายสมบูรณ์ แสงตวงกิต ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ECL ราคาล่าสุด 3.90

วันที่ 29-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 3,399
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 5,847

FSS ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 10-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 3,013
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 11,750
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3