“ นายสมพงษ์ มหิธิธรรมธร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ML ราคาล่าสุด 1.54

วันที่ 27-03-2560 23-03-2561 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,000 11,000 11,000
%การถือ 1.03% 1.03% 1.03%
มูลค่า (พัน) 15,400 16,940 16,940
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3