“ นายสมพงษ์ ศรีศุภเดชะ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ECL ราคาล่าสุด 2.76

วันที่ 29-08-2557 25-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 4,000 3,550
%การถือ 0.67% 0.60%
มูลค่า (พัน) 6,880 6,106

IFS ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 09-03-2561 06-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,850 2,900
%การถือ 0.58% 0.59%
มูลค่า (พัน) 7,866 8,004

ML ราคาล่าสุด 2.76

วันที่ 23-03-2561 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,350 6,600
%การถือ 0.50% 0.62%
มูลค่า (พัน) 7,918 9,768
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3