“ นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

OCC ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 07-05-2557 24-03-2558 12-05-2558 11-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 920 920 920 920
%การถือ 1.53% 1.53% 1.53% 1.53%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0

PG ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 07-05-2557 27-03-2558 01-12-2558 18-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 1,000 1,000 1,000 1,000
%การถือ 1.04% 1.04% 1.04% 1.04%
มูลค่า (พัน) 5,950 5,950 5,950 5,950
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3