“ นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MIDA ราคาล่าสุด 0.64

วันที่ 25-04-2557 23-03-2558 15-05-2558 29-03-2559 17-05-2559 27-03-2560 23-03-2561 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 17,038 18,741 18,741 20,615 20,615 20,615 20,615 20,615
%การถือ 0.82% 0.82% 0.82% 0.82% 0.82% 0.82% 0.82% 0.82%
มูลค่า (พัน) 10,904 11,994 11,994 13,194 13,194 13,194 13,194 13,194
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3