“ นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ASIAN ราคาล่าสุด 15.50

วันที่ 17-03-2557 18-03-2558 26-05-2558 10-05-2559 28-04-2560 07-05-2561 07-05-2562 09-10-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 164,293 164,512 164,512 164,512 181,856 272,784 277,820 278,120
%การถือ 45.41% 45.47% 45.47% 45.47% 50.26% 50.26% 51.19% 51.24%
มูลค่า (พัน) 2,546,539 2,549,941 2,549,941 2,549,941 2,818,773 4,228,159 4,306,205 4,310,855

LEE ราคาล่าสุด 15.50

วันที่ 29-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 16,570
%การถือ 1.80%
มูลค่า (พัน) 46,395
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3