“ นายสมศักดิ์ เจษฎาพรชัย ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ECL ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 24-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 3,120
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 5,366
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3