“ นายสมสฤษฏ์ พลอยบุศย์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ECL ราคาล่าสุด 15.30

วันที่ 24-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 5,760
%การถือ 0.97%
มูลค่า (พัน) 9,907

TPAC ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 09-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,490
%การถือ 0.59%
มูลค่า (พัน) 22,797
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3