“ นายสมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AJ ราคาล่าสุด 24.90

วันที่ 17-03-2557 16-03-2558 11-05-2559 31-05-2560 09-03-2561 14-03-2562 29-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700
%การถือ 0.68% 0.68% 0.68% 0.68% 0.68% 0.68% 0.68%
มูลค่า (พัน) 52,110 52,110 52,110 52,110 52,110 52,110 52,110

BR ราคาล่าสุด 19.30

วันที่ 08-06-2560 15-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,848 5,348 5,748
%การถือ 0.53% 0.59% 0.63%
มูลค่า (พัน) 15,030 16,580 17,820

GC ราคาล่าสุด 3.10

วันที่ 21-08-2557 05-03-2558 03-03-2559 21-04-2559 29-08-2559 03-05-2560 17-04-2561 21-08-2561 18-04-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,200 9,200 7,551 7,551 7,551 7,551 7,451 7,451 7,451 7,451
%การถือ 4.60% 4.60% 3.78% 3.78% 3.78% 3.78% 3.73% 3.73% 3.73% 3.73%
มูลค่า (พัน) 90,620 90,620 74,374 74,374 74,374 74,374 73,389 73,389 73,389 73,389

KCAR ราคาล่าสุด 9.85

วันที่ 19-03-2561 29-08-2561 22-03-2562 29-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,405 1,405 1,405 1,405
%การถือ 0.56% 0.56% 0.56% 0.56%
มูลค่า (พัน) 11,804 11,804 11,804 11,804

MALEE ราคาล่าสุด 8.40

วันที่ 22-08-2557 16-03-2558 11-03-2559 04-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 800 800 800 800
%การถือ 0.57% 0.57% 0.57% 0.57%
มูลค่า (พัน) 5,640 5,640 5,640 5,640

MCS ราคาล่าสุด 7.05

วันที่ 17-03-2557 12-03-2558 27-08-2558 18-04-2559 29-08-2559 24-04-2560 20-04-2561 13-03-2562 25-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,945 6,945 6,645 6,745 6,745 6,580 6,580 6,580 6,580
%การถือ 1.39% 1.39% 1.33% 1.35% 1.35% 1.32% 1.32% 1.32% 1.32%
มูลค่า (พัน) 103,479 103,479 99,009 100,499 100,499 98,048 98,048 98,048 98,048

PTL ราคาล่าสุด 14.90

วันที่ 02-07-2557 06-08-2558 11-04-2559 30-06-2559 08-08-2560 22-06-2561 08-08-2561 28-11-2561 21-06-2562 08-08-2562 26-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,389 4,389 4,389 4,938 4,938 4,938 4,938 4,938 4,938 4,938 4,938
%การถือ 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55%
มูลค่า (พัน) 109,286 109,286 109,286 122,947 122,947 122,947 122,947 122,947 122,947 122,947 122,947

SYMC ราคาล่าสุด 24.90

วันที่ 25-08-2557 06-03-2558 09-03-2559 10-05-2559 22-03-2560 16-03-2561 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,963 2,963 2,963 2,963 3,185 2,282 2,282
%การถือ 0.99% 0.99% 0.99% 0.99% 0.98% 0.53% 0.53%
มูลค่า (พัน) 14,961 14,961 14,961 14,961 16,083 11,523 11,523
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3