“ นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NCH ราคาล่าสุด 1.31

วันที่ 14-03-2557 17-03-2558 15-03-2559 14-03-2560 14-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 22,248 22,298 22,298 23,413 23,413 23,413
%การถือ 1.88% 1.88% 1.88% 1.88% 1.88% 1.88%
มูลค่า (พัน) 29,145 29,210 29,210 30,671 30,671 30,671
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3