“ นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MIDA ราคาล่าสุด 0.66

วันที่ 25-04-2557 23-03-2558 15-05-2558 29-03-2559 17-05-2559 27-03-2560 23-03-2561 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 32,932 36,225 36,225 39,848 39,848 39,848 39,848 39,848
%การถือ 1.59% 1.59% 1.59% 1.59% 1.59% 1.59% 1.59% 1.59%
มูลค่า (พัน) 21,735 23,909 23,909 26,299 26,299 26,299 26,299 26,299
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3