“ นายสอง วัชรศรีโรจน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MFC ราคาล่าสุด 0.36

วันที่ 23-04-2557 19-03-2558 07-03-2559 04-05-2559 02-05-2560 27-04-2561 25-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,305 4,305 4,305 4,305 4,305 1,100 1,100
%การถือ 3.59% 3.59% 3.57% 3.57% 3.46% 0.88% 0.88%
มูลค่า (พัน) 71,033 71,033 71,033 71,033 71,033 18,150 18,150

TSI ราคาล่าสุด 16.50

วันที่ 08-05-2557 15-05-2558 16-05-2559 29-03-2560 16-03-2561 05-04-2562 12-06-2562 20-09-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 592 592 5,915 5,915 5,915 5,915 5,915 5,915
%การถือ 1.49% 1.32% 0.79% 0.64% 0.56% 0.55% 0.55% 0.55%
มูลค่า (พัน) 213 213 2,129 2,129 2,129 2,129 2,129 2,129

VIBHA ราคาล่าสุด 0.36

วันที่ 08-05-2557 18-03-2558 15-05-2558 12-05-2559 12-05-2560 10-05-2561 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,130 8,130 8,130 81,300 81,300 81,300 81,300
%การถือ 0.65% 0.65% 0.65% 0.64% 0.62% 0.62% 0.62%
มูลค่า (พัน) 16,423 16,423 16,423 164,226 164,226 164,226 164,226
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3