“ นายสันติ เต็มกุลเกียรติ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CHARAN ราคาล่าสุด 2.68

วันที่ 07-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 121
%การถือ 1.01%
มูลค่า (พัน) 4,175

CITY ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 11-12-2558 12-10-2559 13-12-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 2,500 2,500 2,200
%การถือ 0.83% 0.83% 0.73%
มูลค่า (พัน) 6,700 6,700 5,896
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3