“ นายสาระ ล่ำซำ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MTI ราคาล่าสุด 82.75

วันที่ 13-03-2557 12-03-2558 09-03-2559 09-03-2560 14-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 317 317 967 967 967 967
%การถือ 0.54% 0.54% 1.64% 1.64% 1.64% 1.64%
มูลค่า (พัน) 26,259 26,259 80,046 80,046 80,046 80,046
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3