“ นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

GEL ราคาล่าสุด 1.68

วันที่ 19-03-2558 06-05-2558 28-03-2559 05-04-2560 21-03-2561 25-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 143,650 143,650 143,650 249,722 249,722 249,722
%การถือ 2.58% 2.58% 2.58% 4.63% 4.63% 4.63%
มูลค่า (พัน) 61,770 61,770 61,770 107,381 107,381 107,381

GSTEL ราคาล่าสุด 0.43

วันที่ 20-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 334,947
%การถือ 0.98%
มูลค่า (พัน) 0

MILL ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 12-05-2557 26-11-2557 17-08-2558 11-05-2559 08-06-2560 18-06-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 449,316 467,288 700,932 717,132 726,982 1,514,623 1,773,518
%การถือ 26.70% 25.08% 22.50% 19.37% 18.82% 34.95% 39.19%
มูลค่า (พัน) 754,850 785,044 1,177,566 1,204,782 1,221,330 2,544,566 2,979,509
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3