“ นายสุกิจ จรัญวาศน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CHARAN ราคาล่าสุด 23.80

วันที่ 08-04-2557 08-04-2558 07-04-2559 07-04-2560 20-03-2561 20-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 832 834 1,723 2,097 2,097 2,097
%การถือ 13.86% 13.90% 14.36% 17.47% 17.47% 17.47%
มูลค่า (พัน) 28,694 28,763 59,431 72,341 72,341 72,341

TMD ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 09-04-2557 02-04-2558 15-03-2559 15-03-2560 12-03-2561 12-03-2562 04-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 832 832 840 840 840 840 840
%การถือ 0.55% 0.55% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56%
มูลค่า (พัน) 19,791 19,791 19,981 19,981 19,989 19,989 19,989
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3