“ นายสุขุม นวพันธ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CSR ราคาล่าสุด 23.90

วันที่ 06-05-2557 18-11-2558 12-05-2559 11-05-2560 10-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 13,805 13,805 13,805 13,805 13,805 13,805
%การถือ 67.34% 67.34% 67.34% 67.34% 67.34% 67.34%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0

TK ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 12-03-2558 07-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 4,196 4,196
%การถือ 0.84% 0.84%
มูลค่า (พัน) 42,795 42,795

TMD ราคาล่าสุด 10.20

วันที่ 15-03-2559 15-03-2560 12-03-2561 12-03-2562 04-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,461 1,536 1,719 1,852 1,852
%การถือ 0.97% 1.02% 1.15% 1.23% 1.23%
มูลค่า (พัน) 34,906 36,698 41,091 44,263 44,263
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3