“ นายสุจินต์ หวั่งหลี ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

COTTO ราคาล่าสุด 23.90

วันที่ 01-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 13,732
%การถือ 0.23%
มูลค่า (พัน) 35,428

NKI ราคาล่าสุด 2.58

วันที่ 07-03-2557 13-03-2558 09-03-2559 10-03-2560 09-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,977 3,117 3,221 3,321 3,321 3,422
%การถือ 9.92% 10.05% 10.06% 10.06% 10.06% 10.06%
มูลค่า (พัน) 147,385 154,283 159,418 164,399 164,399 169,381

TGCI ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 02-04-2557 19-02-2558 18-02-2559 05-04-2559 04-04-2560 29-06-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 11,256 11,256 10,956 10,956 10,956 10,906
%การถือ 0.66% 0.66% 0.65% 0.65% 0.65% 0.64%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0

TMD ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 09-04-2557 02-04-2558 15-03-2559 15-03-2560 12-03-2561 12-03-2562 04-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332
%การถือ 0.89% 0.89% 0.89% 0.89% 0.89% 0.89% 0.89%
มูลค่า (พัน) 31,835 31,835 31,825 31,825 31,825 31,825 31,825
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3