“ นายสุชาติ ก่อตระกูล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CHARAN ราคาล่าสุด 0.92

วันที่ 07-04-2560 20-03-2561 20-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 111 101 102
%การถือ 0.92% 0.84% 0.85%
มูลค่า (พัน) 3,819 3,474 3,526

GBX ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 31-03-2559 01-03-2560 07-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,052 8,504 9,004 9,386
%การถือ 0.56% 0.78% 0.83% 0.86%
มูลค่า (พัน) 9,139 12,841 13,596 14,173

NWR ราคาล่าสุด 1.51

วันที่ 14-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 14,200
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 13,064
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3