“ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BIGC ราคาล่าสุด 1.13

วันที่ 22-04-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 6,028
%การถือ 0.73%
มูลค่า (พัน) 0

CENTEL ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 07-05-2557 27-03-2558 07-05-2558 25-03-2559 12-05-2559 12-05-2560 10-05-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 44,728 32,293 32,293 32,133 32,133 31,995 31,070 31,070
%การถือ 3.31% 2.39% 2.39% 2.38% 2.38% 2.37% 2.30% 2.30%
มูลค่า (พัน) 1,364,208 984,942 984,942 980,062 980,062 975,853 947,639 947,639

COL ราคาล่าสุด 30.50

วันที่ 11-03-2557 09-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 4,173 4,173
%การถือ 1.30% 1.30%
มูลค่า (พัน) 0 0

CPN ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 09-05-2557 17-03-2558 04-03-2559 29-04-2559 15-03-2560 07-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 83,460 22,646 22,646 22,646 22,646 22,646 22,646
%การถือ 1.86% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
มูลค่า (พัน) 4,131,290 1,120,972 1,120,972 1,120,972 1,120,972 1,120,972 1,120,972

POST ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 09-05-2557 18-03-2558 11-03-2559 17-03-2560 12-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 96,096 96,096 121,096 121,096 121,096 121,096
%การถือ 19.22% 19.22% 24.22% 24.22% 24.22% 24.22%
มูลค่า (พัน) 108,589 108,589 136,839 136,839 136,839 136,839
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3