“ นายสุทัศ เหลืองด่านสกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AHC ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 04-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,120 820
%การถือ 0.75% 0.55%
มูลค่า (พัน) 15,345 11,234

AMATA ราคาล่าสุด 13.70

วันที่ 06-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 5,567
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 102,438

AQUA ราคาล่าสุด 18.40

วันที่ 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 124,500
%การถือ 2.71%
มูลค่า (พัน) 54,780

ASK ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 13-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,000
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 67,500

CCET ราคาล่าสุด 33.75

วันที่ 14-06-2560 21-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 23,000 26,116
%การถือ 0.51% 0.57%
มูลค่า (พัน) 86,940 98,718

FNS ราคาล่าสุด 3.78

วันที่ 08-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 4,000
%การถือ 1.62%
มูลค่า (พัน) 21,800

GCAP ราคาล่าสุด 5.45

วันที่ 07-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,759
%การถือ 1.38%
มูลค่า (พัน) 7,394

HFT ราคาล่าสุด 2.68

วันที่ 03-05-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,960 11,505
%การถือ 1.36% 1.75%
มูลค่า (พัน) 61,824 79,385

IFS ราคาล่าสุด 6.90

วันที่ 09-03-2561 06-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,000 12,400
%การถือ 2.43% 2.51%
มูลค่า (พัน) 33,360 34,472

MK ราคาล่าสุด 2.78

วันที่ 09-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 10,936
%การถือ 1.10%
มูลค่า (พัน) 34,120

PSL ราคาล่าสุด 3.12

วันที่ 24-02-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 11,038
%การถือ 0.71%
มูลค่า (พัน) 203,099

PTL ราคาล่าสุด 18.40

วันที่ 06-08-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 7,600
%การถือ 0.95%
มูลค่า (พัน) 228,000

RCL ราคาล่าสุด 30.00

วันที่ 08-04-2557 07-04-2558 31-03-2560 28-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,697 10,450 4,355 4,600
%การถือ 1.05% 1.26% 0.53% 0.56%
มูลค่า (พัน) 354,403 425,838 177,470 187,450

RML ราคาล่าสุด 40.75

วันที่ 31-03-2558 04-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 37,700 29,250
%การถือ 1.05% 0.82%
มูลค่า (พัน) 32,045 24,863

SAMTEL ราคาล่าสุด 0.85

วันที่ 17-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 3,800
%การถือ 0.61%
มูลค่า (พัน) 26,030

SCP ราคาล่าสุด 6.85

วันที่ 09-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,210
%การถือ 0.74%
มูลค่า (พัน) 15,581

SF ราคาล่าสุด 7.05

วันที่ 27-02-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 15,050
%การถือ 1.02%
มูลค่า (พัน) 106,855

SGP ราคาล่าสุด 7.10

วันที่ 10-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 6,790
%การถือ 0.74%
มูลค่า (พัน) 80,122

SIRI ราคาล่าสุด 11.80

วันที่ 30-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 72,000
%การถือ 0.50%
มูลค่า (พัน) 72,720

SNC ราคาล่าสุด 1.01

วันที่ 18-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 1,700
%การถือ 0.59%
มูลค่า (พัน) 23,120

STA ราคาล่าสุด 13.60

วันที่ 15-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 6,720
%การถือ 0.53%
มูลค่า (พัน) 319,200

TASCO ราคาล่าสุด 47.50

วันที่ 11-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 1,110
%การถือ 0.73%
มูลค่า (พัน) 22,755

TPCH ราคาล่าสุด 20.50

วันที่ 08-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 3,350
%การถือ 0.84%
มูลค่า (พัน) 43,885

TPOLY ราคาล่าสุด 13.10

วันที่ 08-05-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 18,919 21,669
%การถือ 3.33% 3.78%
มูลค่า (พัน) 46,541 53,306
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3