“ นายสุธี อริยชาติผดุงกิจ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ARROW ราคาล่าสุด 8.40

วันที่ 13-03-2558 07-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 1,350 1,280
%การถือ 0.68% 0.51%
มูลค่า (พัน) 11,138 10,560

KCAR ราคาล่าสุด 8.25

วันที่ 22-08-2560 19-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,380 1,280
%การถือ 0.55% 0.51%
มูลค่า (พัน) 11,592 10,752

QTC ราคาล่าสุด 8.40

วันที่ 09-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 1,200
%การถือ 0.60%
มูลค่า (พัน) 6,060
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3