“ นายสุภชัย นิมิตรุ่งทวี ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PM ราคาล่าสุด 8.85

วันที่ 25-08-2557 10-03-2558 03-03-2559 09-05-2559 29-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 4,380 4,308 4,308 4,308 3,570
%การถือ 0.73% 0.72% 0.72% 0.72% 0.60%
มูลค่า (พัน) 38,762 38,128 38,128 38,128 31,592
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3