“ นายสุรินทร์ หวังสว่างกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ASIMAR ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 20-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 1,787
%การถือ 0.69%
มูลค่า (พัน) 4,682

ECL ราคาล่าสุด 2.62

วันที่ 29-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 5,193
%การถือ 0.87%
มูลค่า (พัน) 8,933
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3