“ นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BWG ราคาล่าสุด 0.82

วันที่ 15-05-2557 04-06-2558 05-04-2559 17-05-2559 12-05-2560 09-05-2561 10-05-2562 04-12-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 40,700 162,800 183,150 183,150 183,150 183,150 183,150 183,150
%การถือ 5.38% 5.09% 5.30% 5.22% 4.78% 4.78% 4.78% 4.78%
มูลค่า (พัน) 33,374 133,496 150,183 150,183 150,183 150,183 150,183 150,183
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3