“ นายอนันต์ กาญจนพาสน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BLAND ราคาล่าสุด 1.08

วันที่ 10-07-2557 28-11-2557 09-07-2558 08-07-2559 04-07-2560 05-07-2561 07-08-2561 20-06-2562 05-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,203,167 4,203,597 4,210,042 4,283,220 4,431,729 4,565,442 4,565,442 4,605,756 4,605,756
%การถือ 20.36% 20.34% 20.38% 20.73% 21.45% 24.55% 24.55% 24.77% 24.77%
มูลค่า (พัน) 4,539,420 4,539,885 4,546,845 4,625,877 4,786,268 4,930,678 4,930,678 4,974,217 4,974,217
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3