“ นายอนันต์ ระวีแสงสูรย์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AKR ราคาล่าสุด 24.90

วันที่ 16-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 15,300
%การถือ 1.14%
มูลค่า (พัน) 16,065

AMARIN ราคาล่าสุด 1.05

วันที่ 29-04-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 1,090
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 7,303

APURE ราคาล่าสุด 6.70

วันที่ 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,280
%การถือ 1.18%
มูลค่า (พัน) 78,960

ASK ราคาล่าสุด 7.00

วันที่ 10-03-2559 13-03-2560 23-02-2561 08-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,810 4,600 9,330 10,550
%การถือ 0.51% 1.31% 2.65% 3.00%
มูลค่า (พัน) 72,400 184,000 373,200 422,000

BSBM ราคาล่าสุด 40.00

วันที่ 14-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 16,605
%การถือ 1.47%
มูลค่า (พัน) 23,746

CCET ราคาล่าสุด 1.43

วันที่ 14-06-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 33,690
%การถือ 0.74%
มูลค่า (พัน) 111,177

CI ราคาล่าสุด 3.30

วันที่ 12-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 14,000
%การถือ 1.94%
มูลค่า (พัน) 12,180

CM ราคาล่าสุด 0.87

วันที่ 20-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 2,500
%การถือ 0.66%
มูลค่า (พัน) 8,200

CSC ราคาล่าสุด 3.28

วันที่ 09-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 340
%การถือ 0.65%
มูลค่า (พัน) 17,000

GC ราคาล่าสุด 50.00

วันที่ 03-03-2559 21-04-2559 29-08-2559 03-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,050 3,050 4,700 7,000
%การถือ 1.03% 1.53% 2.35% 3.50%
มูลค่า (พัน) 20,193 30,043 46,295 68,950

HANA ราคาล่าสุด 9.85

วันที่ 15-03-2561 24-10-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,400 5,100 5,100
%การถือ 0.67% 0.63% 0.63%
มูลค่า (พัน) 422,550 399,075 399,075

HFT ราคาล่าสุด 78.25

วันที่ 29-04-2557 19-03-2558 07-05-2558 04-05-2560 03-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 25,990 24,300 24,500 14,600 7,500
%การถือ 3.95% 3.69% 3.72% 2.22% 1.14%
มูลค่า (พัน) 214,418 200,475 202,125 120,450 61,875

HTECH ราคาล่าสุด 8.25

วันที่ 17-03-2558 31-08-2558 29-04-2559 27-10-2559 12-05-2560 11-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 8,100 9,100 9,909 10,400 20,399 11,810
%การถือ 3.11% 3.49% 3.80% 3.99% 6.80% 3.94%
มูลค่า (พัน) 52,245 58,695 63,913 67,080 131,574 76,175

IRC ราคาล่าสุด 6.45

วันที่ 09-02-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,700
%การถือ 0.85%
มูลค่า (พัน) 30,600

KCAR ราคาล่าสุด 18.00

วันที่ 15-03-2559 30-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 2,830 4,950
%การถือ 1.13% 1.98%
มูลค่า (พัน) 23,772 41,580

MCS ราคาล่าสุด 8.40

วันที่ 29-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 8,800
%การถือ 1.76%
มูลค่า (พัน) 131,120

MOONG ราคาล่าสุด 14.90

วันที่ 06-05-2557 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,561 4,450
%การถือ 4.63% 2.64%
มูลค่า (พัน) 28,362 22,695

PHOL ราคาล่าสุด 5.10

วันที่ 07-09-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 1,000
%การถือ 0.62%
มูลค่า (พัน) 4,200

PLE ราคาล่าสุด 4.20

วันที่ 25-07-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 6,300
%การถือ 0.58%
มูลค่า (พัน) 5,292

PTL ราคาล่าสุด 0.84

วันที่ 28-11-2561 21-06-2562 08-08-2562 26-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,830 10,700 11,500 11,625
%การถือ 0.87% 1.19% 1.28% 1.29%
มูลค่า (พัน) 194,967 266,430 286,350 289,463

SNC ราคาล่าสุด 24.90

วันที่ 18-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 3,120
%การถือ 1.08%
มูลค่า (พัน) 43,992

SVI ราคาล่าสุด 14.10

วันที่ 25-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 17,000
%การถือ 0.75%
มูลค่า (พัน) 84,660

SYNEX ราคาล่าสุด 4.98

วันที่ 02-04-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 4,900
%การถือ 0.64%
มูลค่า (พัน) 122,500

TC ราคาล่าสุด 25.00

วันที่ 12-03-2558 15-05-2558 11-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 5,050 5,050 6,300
%การถือ 1.53% 1.53% 1.91%
มูลค่า (พัน) 30,300 30,300 37,800

TEAM ราคาล่าสุด 6.00

วันที่ 08-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 4,900
%การถือ 0.77%
มูลค่า (พัน) 19,894

TIPCO ราคาล่าสุด 4.06

วันที่ 03-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 19,569
%การถือ 4.06%
มูลค่า (พัน) 176,121

TKS ราคาล่าสุด 9.00

วันที่ 29-08-2557 02-09-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 13,299 5,615
%การถือ 4.06% 1.56%
มูลค่า (พัน) 129,000 54,465

TMT ราคาล่าสุด 9.70

วันที่ 07-03-2557 05-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 3,500 3,650
%การถือ 0.80% 0.84%
มูลค่า (พัน) 35,000 36,500

TOG ราคาล่าสุด 10.00

วันที่ 26-08-2559 20-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,400 3,200
%การถือ 0.51% 0.67%
มูลค่า (พัน) 16,920 22,560

TSTH ราคาล่าสุด 7.05

วันที่ 25-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 52,000
%การถือ 0.62%
มูลค่า (พัน) 89,440

TWFP ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 07-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 3,130
%การถือ 3.29%
มูลค่า (พัน) 0

WG ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 04-04-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 220
%การถือ 1.23%
มูลค่า (พัน) 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3