“ นายอนันต์ อัศวโภคิน ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

LH ราคาล่าสุด 7.75

วันที่ 01-09-2557 17-03-2558 31-08-2558 09-05-2559 29-08-2559 11-05-2560 06-07-2561 29-08-2561 07-05-2562 29-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,382,640 2,382,640 2,859,168 2,859,168 2,859,168 2,859,168 2,860,000 2,860,000 2,860,000 2,860,000
%การถือ 22.07% 21.67% 24.43% 24.29% 24.27% 23.99% 23.93% 23.93% 23.93% 23.93%
มูลค่า (พัน) 18,465,457 18,465,457 22,158,548 22,158,548 22,158,548 22,158,548 22,165,000 22,165,000 22,165,000 22,165,000

MANRIN ราคาล่าสุด 7.75

วันที่ 19-03-2557 17-03-2558 18-03-2559 20-03-2560 09-03-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 366 366 366 366 366 366
%การถือ 1.36% 1.36% 1.36% 1.36% 1.36% 1.36%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3