“ นายอภิสิทธิ์ วิทยฐานกรณ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TVO ราคาล่าสุด 33.50

วันที่ 29-08-2557 13-03-2558 27-08-2558 25-03-2559 26-08-2559 23-03-2560 22-03-2561 29-08-2561 14-03-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,215 9,151 8,895 12,980 12,702 12,256 11,812 11,696 11,377 11,312
%การถือ 1.14% 1.13% 1.10% 1.61% 1.57% 1.52% 1.46% 1.45% 1.41% 1.40%
มูลค่า (พัน) 308,706 306,568 297,992 434,823 425,530 410,589 395,698 391,826 381,126 378,948
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3