“ นายอรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ECL ราคาล่าสุด 39.75

วันที่ 24-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 5,000
%การถือ 0.84%
มูลค่า (พัน) 8,600

JAS ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 29-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 32,800
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 92,496

JMART ราคาล่าสุด 2.82

วันที่ 13-03-2561 13-03-2562 28-08-2562 26-09-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,000 27,150 28,593 28,593
%การถือ 0.54% 3.70% 3.89% 3.89%
มูลค่า (พัน) 159,000 1,079,213 1,136,572 1,136,572

SR ราคาล่าสุด 39.75

วันที่ 30-11-2558 17-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 3,650 4,873
%การถือ 0.61% 0.81%
มูลค่า (พัน) 3,614 4,825
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3